Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đặng Tấn Tài

  • Trường THPT Dầu Tiếng - Bình Dương
  • 165
  • "wizard"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 11 155 174 67%
Môn Lí lớp 11 0 6 33%
Môn Hóa lớp 11 0 1 100%
Tổng cộng: 155 181 66%

Comment giao lưu với Đặng Tấn Tài

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com