Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đặng Tấn Tài

  • Trường THPT Dầu Tiếng - Bình Dương
  • 165
  • "wizard"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 846 76%
Môn Lí lớp 12 0 1 0%
Môn Hóa lớp 12 0 5 100%
Môn Sinh lớp 12 0 14 64%
Môn Anh lớp 12 0 99 32%
Môn Địa lớp 12 0 2 0%
Môn Sử lớp 12 0 452 64%
Tổng cộng: 0 1419 69%

Comment giao lưu với Đặng Tấn Tài

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com