Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên phong ngo bù

  • THPT Nguyễn Du - Phú Yên
  • 10
  • "phong ngo bù"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 95 63%
Môn Hóa lớp 12 0 27 67%
Môn Hóa lớp 9 0 18 78%
Môn Lí lớp 8 0 123 56%
Môn Hóa lớp 8 0 470 50%
Môn Văn lớp 8 0 2 100%
Môn Toán lớp 8 0 365 57%
Tổng cộng: 0 1100 55%

Comment giao lưu với phong ngo bù

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com