Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mod Ngữ Văn - Nguyễn Trần Thành Đạt

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 30 20%
Môn Hóa lớp 9 0 1 0%
Môn Toán lớp 10 0 70 49%
Môn Hóa lớp 10 0 9 100%
Môn Hóa lớp 8 0 1 0%
Tổng cộng: 0 111 44%

Comment giao lưu với Mod Ngữ Văn - Nguyễn Trần Thành Đạt


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com