Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thanh Giang

  • - Thanh Hóa
  • 75

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 70 513 55%
Môn Lí lớp 12 0 10 40%
Môn Hóa lớp 12 0 585 59%
Môn Sinh lớp 12 0 1381 65%
Môn Địa lớp 12 -5 10 30%
Tổng cộng: 65 2499 62%

Comment giao lưu với Thanh Giang

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com