Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thu Hương

  • - Thái Nguyên
  • 995
  • "bị bệnh ngu và đang chữa trên tuyensinh247 :)"

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 8 75%
Môn Lí lớp 12 0 12 75%
Môn Anh lớp 12 985 134 99%
Môn Sử lớp 12 0 40 100%
Tổng cộng: 985 194 97%

Comment giao lưu với Thu Hương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com