Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thịnh Phan Văn

  • Trường THPT Trần Văn Bảo - Nam Định
  • 261

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 27 27 56%
Môn Lí lớp 12 62 52 73%
Môn Hóa lớp 12 162 128 70%
Tổng cộng: 251 207 69%

Comment giao lưu với Thịnh Phan Văn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com