Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trâm Nguyễn

  • Trường THPT Gia Viễn A - Ninh Bình
  • 253

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 55 135 48%
Môn Sinh lớp 12 188 217 62%
Môn Anh lớp 12 0 5 20%
Tổng cộng: 243 357 56%

Comment giao lưu với Trâm Nguyễn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com