Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thu Nguyen

  • THPT Triệu Phong - Quảng Trị
  • 335

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 325 210 55%
Môn Hóa lớp 12 0 70 46%
Môn Anh lớp 12 0 296 62%
Môn Địa lớp 12 0 39 62%
Môn Sử lớp 12 0 99 60%
Tổng cộng: 325 714 58%

Comment giao lưu với Thu Nguyen

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com