Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên SuNy Hoang Yen

  • Trường THPT Long Phước - Đồng Nai
  • 105

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 6 50%
Môn Lí lớp 12 34 140 41%
Môn Anh lớp 12 51 213 41%
Tổng cộng: 91 359 42%

Comment giao lưu với SuNy Hoang Yen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com