Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tra Moon

  • THPT Phan Đăng Lưu - Nghệ An
  • 45

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 51 49%
Môn Lí lớp 12 0 61 28%
Môn Hóa lớp 12 35 537 31%
Môn Sinh lớp 12 0 786 33%
Môn Anh lớp 12 0 681 33%
Tổng cộng: 35 2116 33%

Comment giao lưu với Tra Moon

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com