Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lãnh Hạ Phong

  • THPT Long Thành - Đồng Nai
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 95 69%
Môn Lí lớp 12 0 57 47%
Môn Sinh lớp 12 0 579 75%
Môn Anh lớp 12 0 47 30%
Môn Sử lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 0 779 69%

Comment giao lưu với Lãnh Hạ Phong

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com