Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thảo Phạm

  • THPT Sơn Tây - Hà Nội
  • 1950

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 395 68%
Môn Hóa lớp 12 -10 920 76%
Môn Sinh lớp 12 1950 4837 70%
Tổng cộng: 1940 6152 71%

Comment giao lưu với Thảo Phạm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com