Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trinh thi duyen

  • THPT Nam Đàn 2 - Nghệ An
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 41 34%
Môn Lí lớp 12 0 591 43%
Môn Hóa lớp 12 0 480 36%
Môn Anh lớp 12 0 88 33%
Tổng cộng: 0 1200 39%

Comment giao lưu với trinh thi duyen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com