Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Gly-Ala-Val-Glu-Lys-Tyr

Cấp độ thành viên

22
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 139 105 85%
Môn Lí lớp 12 16674 3035 81%
Môn Hóa lớp 12 12696 2062 84%
Môn Sinh lớp 12 22 13 38%
Môn Anh lớp 12 23 9 44%
Tổng cộng: 29554 5224 82%

Comment giao lưu với Gly-Ala-Val-Glu-Lys-Tyr

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com