Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tuan Nguyen

  • THPT Thọ Xuân 5 - Thanh Hóa
  • 490

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 545 31%
Môn Địa lớp 12 0 201 88%
Môn Sử lớp 12 295 694 73%
Tổng cộng: 295 1441 59%

Comment giao lưu với Tuan Nguyen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com