Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên strawhat_boy_sa1

  • THPT Mai Hắc Đế - Hà Nội
  • -375
  • "When a bird hits your window have you ever wondered if God is playing angry birds with you"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 11 0 44 39%
Môn Hóa lớp 11 0 65 42%
Tổng cộng: 0 109 40%

Comment giao lưu với strawhat_boy_sa1

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com