Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên van

  • THPT Phúc Thọ - Hà Nội
  • 4578

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 102 41%
Môn Hóa lớp 12 2335 1243 58%
Môn Sinh lớp 12 2233 1318 56%
Môn Anh lớp 12 -1 19 11%
Tổng cộng: 4569 2682 56%

Comment giao lưu với van

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com