Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Viet Bach

  • THPT BC Lê Quí Đôn - Quảng Ngãi
  • -55

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán -3 42 31%
Môn Lý -14 50 24%
Môn Hóa -19 50 30%
Môn Tiếng Anh -29 80 21%
Tổng cộng: -65 222 26%

Comment giao lưu với Viet Bach

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com