Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vũ Thắm

  • THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc
  • 135

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 10 0 187 54%
Môn Lí lớp 10 0 100 67%
Môn Hóa lớp 10 0 320 55%
Môn Anh lớp 10 0 54 39%
Tổng cộng: 0 661 55%

Comment giao lưu với Vũ Thắm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com