Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vũ Thắm

  • THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc
  • 135

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 12 67%
Môn Lí lớp 12 0 71 49%
Môn Hóa lớp 12 0 14 57%
Môn Anh lớp 12 125 206 65%
Môn Toán lớp 9 0 4 75%
Môn Lí lớp 9 0 2 0%
Môn Toán lớp 11 0 18 56%
Môn Lí lớp 11 0 82 51%
Môn Hóa lớp 11 0 54 46%
Môn Sinh lớp 11 0 2 0%
Môn Anh lớp 11 0 50 66%
Môn Toán lớp 10 0 187 54%
Môn Lí lớp 10 0 100 67%
Môn Hóa lớp 10 0 320 55%
Môn Anh lớp 10 0 54 39%
Môn GDCD 0 1 0%
Tổng cộng: 125 1177 56%

Comment giao lưu với Vũ Thắm


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com