Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Poon Pướq Pỉnh

  • Trường THPT Nguyễn Huệ - Bình Dương
  • 116

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 15 9 89%
Môn Hóa lớp 12 -22 50 26%
Môn Sinh lớp 12 -12 33 21%
Môn Anh lớp 12 125 79 86%
Tổng cộng: 106 171 56%

Comment giao lưu với Poon Pướq Pỉnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com