Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Xuân Tùng

  • THPT Lưu Đình Chất - Thanh Hóa
  • 6665
  • "Chiến sỹ nghĩa vụ CAND"

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 339 91%
Môn Lí lớp 12 -80 40 20%
Môn Địa lớp 12 0 269 88%
Môn Sử lớp 12 6735 3126 83%
Tổng cộng: 6655 3774 83%

Comment giao lưu với Lê Xuân Tùng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com