Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định vị trí của kim loại, tính chất vật lí, hóa hoc của kim loại, tinh thể kim loại - Chuyên đề: Đại cương về kim loại

Lời khuyên : Nên chọn mua theo chuyên đề để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 6% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1

9,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả chuyên đề

Số bài giảng + đề thi: 30

116,000 VNĐ

Mua chuyên đề

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ CHUYÊN ĐỀ

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com