Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
$ Đ.V.Lê.Duẩn $:
CÔ ƠI giúp em bài này ,cho a=2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 + ....+ 2 mũ 10.Ko tính giá trị của a .Hãy chứng tỏ rằng a+2=a mũ 11
07:18 am - 13/10/2019
$ Đ.V.Lê.Duẩn $
đề có sai ko cô
07:56 am - 13/10/2019
Huongvm

\(\begin{array}{l}A = 2 + {2^2} + {2^3} + .... + {2^{10}}\\ \Rightarrow 2A = {2^2} + {2^3} + {2^4} + ... + {2^{11}}\\ \Rightarrow A = 2A - A = \left( {{2^2} + {2^3} + {2^4} + ... + {2^{11}}} \right) - \left( {2 + {2^2} + {2^3} + .... + {2^{10}}} \right)\\ \Rightarrow \,\,\,\,\,A\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,{2^{11}} - 2\\ \Rightarrow A + 2 = {2^{11}} - 2 + 2\\ \Rightarrow A + 2 = {2^{11}}\end{array}\)

10:11 am - 15/10/2019
Huongvm
Cô trả lời bên trên rồi nhé, em xem lại đề nha,
11:18 am - 15/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
$ Đ.V.Lê.Duẩn $:
cho A= 2 + 2 mũ 2 + 2 mũ 3 +...+ 2 mũ 10 ,chứng tỏ A:3,A:31
16:53 pm - 11/10/2019
$ Đ.V.Lê.Duẩn $
tích sau có chia hết cho 7
17:34 pm - 11/10/2019
$ Đ.V.Lê.Duẩn $
5 nhân 14
17:34 pm - 11/10/2019
$ Đ.V.Lê.Duẩn $
em biết nó chia hết cho 7 nhưng ko biết cách trình bày
17:36 pm - 11/10/2019
Huongvm

\[5 \times 14 = 5 \times 2 \times 7\,\, \vdots \,\,7\]  

08:32 am - 12/10/2019
Huongvm
Vì 14=2x7 nên nó chia hết cho 7
08:32 am - 12/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
$ Đ.V.Lê.Duẩn $:
cô ơi giúp em bài này
16:45 pm - 11/10/2019
GV Toán - Thu Trang
E ơi e muốn hỏi bài nào e nhỉ?
16:53 pm - 11/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thanh Ngân:
dạ cô ơi cho em hỏi bài này làm sao ạ là X thuộc N, biết 1+2 + .......+X= 55
19:03 pm - 12/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& 1 + 2 + 3 + ... + X = 55 \cr
& SSH = (X - 1):1 + 1 = X \cr
& Tong = (1 + X) \times X:2 = 55 \cr
& (1 + X) \times X = 110 \cr
& (1 + X)\,\,va\,\,X\,\,la\,\,2\,so\,\,TN\,\,lien\,\,tiep. \cr
& Ta\,\,co:\,\,110 = 11.10 \cr
& Do\,\,do\,\,X = 10 \cr} $$

15:29 pm - 16/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Thanh Ngân:
cô ơi cho em hỏi bài này làm sao ạ chứng tỏ rằng ab.101=abab
18:11 pm - 12/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& \overline {abab} = \overline {ab00} + \overline {ab} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \overline {ab} .100 + \overline {ab} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \overline {ab} \times \left( {100 + 1} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \overline {ab} \times 101 \cr} $$

15:30 pm - 16/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
b) Cm n^3+6n^2+8n chia hết cho 48 với mọi n là số nguyên chẵn c) n^4-10n^2+9 chia hết cho 384 với mọi n là số nguyên lẻ
15:46 pm - 09/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
$$\eqalign{
& A = {n^3} + 6{n^2} + 8n \cr
& = n\left( {{n^2} + 6n + 8} \right) \cr
& = n\left( {{n^2} + 2n + 4n + 8} \right) \cr
& = n\left[ {n\left( {n + 2} \right) + 4\left( {n + 2} \right)} \right] \cr
& = n\left( {n + 2} \right)\left( {n + 4} \right) \cr
& n\,\, \vdots \,\,2 \Rightarrow n = 2k\,\,\left( {k \in Z} \right) \cr
& \Rightarrow A = 2k\left( {2k + 2} \right)\left( {2k + 4} \right) \cr
& A = 2k.2\left( {k + 1} \right)2\left( {k + 2} \right) \cr
& A = 8k\left( {k + 1} \right)\left( {k + 2} \right) \cr
& k\left( {k + 1} \right)\left( {k + 2} \right)\,\, \vdots \,\,6 \cr
& \Rightarrow 8k\left( {k + 1} \right)\left( {k + 2} \right)\,\, \vdots \,\,48 \cr
& \Rightarrow A\,\, \vdots \,\,48 \cr} $$
15:59 pm - 09/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Các bài còn lại em làm tương tự nhé!
16:00 pm - 09/08/2019
16:21 pm - 09/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
cho e hỏi CMR (n^2+n-1)^2 -1 chia hết cho 24 với mọi n thuộc Z
15:43 pm - 09/08/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
e cm đc nó chia hết cho 3 và đang cần chia hết cho 8 ạ
15:44 pm - 09/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
@Phạm Thị Bảo Ngọc:Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé!
16:01 pm - 09/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
@Phạm Thị Bảo Ngọc:https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/
16:02 pm - 09/08/2019
08:42 am - 10/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!