Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ôn luyện thi Đại học, THPT trực tuyến môn Văn

Môn Văn

Học thử miễn phí Môn Văn

free
Học môn ngữ văn 12 online trực tuyến cùng giáo viên giỏi và nổi tiếng Cô Phạm Thị Thu Phương, Cô Hương Thủy với các khóa học từ nền tảng, luyện thi, đề thi thử, tổng ôn cấp tốc.

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH NGỮ VĂN NĂM 2024 - CÔ PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 195

Đề thi: 155

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH NGỮ VĂN NĂM 2024 - CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

Bài giảng: 106

Đề thi: 131

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH MÔN NGỮ VĂN NĂM 2024 - CÔ PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 35

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH MÔN NGỮ VĂN NĂM 2024 - CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 57

Đề thi: 58

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S+] - KỸ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC HIỂU, NGHỊ LUẬN XÃ HỘI & NGHỊ LUẬN VĂN HỌC - CÔ PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Chuyên đề: 2

Bài giảng: 26

Đề thi: 12

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 599,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ NGỮ VĂN 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 54

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG NGỮ VĂN 12 NĂM 2024 - CÔ PHẠM THỊ THU PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Phạm Thị Thu Phương

Bài giảng: 28

Đề thi: 52

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG NGỮ VĂN 12 NĂM 2024 - THẦY ĐOÀN MẠNH LINH

Giáo viên: Thầy Đoàn Mạnh Linh

Bài giảng: 34

Đề thi: 34

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com