Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
minh minh:
trong phong thí nghiệm có NaCl, H2O cân điện tử và các dụng cụ thí nghiệm cần thiết làm thế nào để xác định được độ tan của NaCl ở nhiệt độ PTN.
21:50 pm - 20/11/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

mdd H2SO4 = VH2SO4×d = 400×1,06 = 424 (g)

400 ml = 0,4 (lít)

nH2SO4 = VH2SO4×CM = 0,4×1 = 0,4 (mol)

nH2(đktc) = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

Đặt hóa trị của M là n

→ Công thức oxit là: M2On

PTHH: 2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2↑  (1)

(mol)  0,4/n ← 0,2                          ← 0,2

           M2On + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2O  (2)

(mol)  0,2/n  ← 0,2

\(\eqalign{
& Theo\,PTHH\,(1): \cr 
& {n_{{H_2}S{O_4}(1)}} = {n_{{H_2}}} = 0,2\,(mol) \to {n_{{H_2}S{O_4}(2)}} = \sum {{n_{{H_2}S{O_4}}} - {n_{{H_2}S{O_4}(1)}}} = 0,4 - 0,2 = 0,2\,(mol) \cr 
& {n_M} = {2 \over n}.{n_{{H_2}}} = {{0,4} \over n}\,\,(mol) \cr 
& Theo\,PTHH\,(2): \cr 
& {n_{{M_2}{O_n}}} = {1 \over n}.{n_{{H_2}S{O_4}(2)}} = {1 \over n}.0,2 = {{0,2} \over n}\,(mol) \cr 
& BTKL:\,{m_{hh}} = {m_M} + {m_{{M_2}{O_n}}} \cr 
& \Rightarrow {{0,4} \over n}.{M_M} + {{0,2} \over n}.({2M_M} + 16n) = 12,8 \cr 
& \Rightarrow {{0,8} \over n}.{M_M} + 3,2 = 12,8 \cr 
& \Rightarrow {{0,8} \over n}.{M_M} = 9,6 \cr 
& \Rightarrow {M_M} = 12n \cr} \)

Vì hóa trị của kim loại thường là 1,2,3 nên chạy giá trị

n       1     2       3

MM   12    24    36
       Loại   TM    Loại

Vậy khi n = 2 thì M = 24 (Mg) thỏa mãn

 

Vậy M là Mg và oxit là MgO

Mg  + H2SO4 → MgSO4 + H2  (1)

0,2←   0,2     ←  0,2    ← 0,2       (mol)

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O  (2)

0,2← (0,4-0,2) → 0,2                      (mol)

nMg = nH2 = 0,2 (mol)

nMgO = nH2SO4(2) = 0,2 (mol)

Dung dịch A thu được chứa MgSO4

∑ nMgSO4 (1) +(2) = 0,2 + 0,2 = 0,4 (mol)

→∑ mMgSO4 (1) +(2) = 0,4×120 = 48 (g)

mdd A = mhh + mdd H2SO4 – mH2

            = 12,8 + 424 – 0,2.2

           = 436,4 (g)

Nồng độ phần trăm dd MgSO4 trong A là:

C% MgSO4 = (mMgSO4 : mddA).100% = (48 : 436,4).100% = 11%

Cho dd Ba(OH)2 vào dd A có phản ứng

Ba(OH)2 + MgSO4 → BaSO4↓ + Mg(OH)2

0,4        ← 0,4        →   0,4         → 0,4          (mol)

Vì sau phản ứng thu được nước lọc mà sản phẩm thu được toàn chất kết tủa nên Ba(OH)2 còn dư sau pư

→ mBa(OH)2 dư = 34,2 (g)

Kết tủa thu được gồm: BaSO4: 0,4 (mol) và Mg(OH)2: 0,4 (mol)

→ m1 = mBaSO4 + mMg(OH)2 = 0,4.233 + 0,4.58 = 116,4 (g)

nBa(OH)2 pư = 0,4 (mol) → mBa(OH)2 pư = 0,4.171 = 68,4 (g)

→ ∑ mBa(OH)2 Bđ = mBa(OH)2 pư + mBa(OH)2 dư = 68,4 + 34,2 = 102,6 (g)

mdd Ba(OH)2 = ∑ mBa(OH)2 Bđ × 100% : C%

                 =  102,6 × 100% : 17,1%

                 = 600 (g)

Vậy m = 600 (g)

 

09:58 am - 03/12/2019
minh minh
ở bải trên m cuo= 40 g ạ. còn bài 2 0,4/n.MM+0,2/n.(2MM+16n)=12.8 mà cô
14:56 pm - 03/12/2019
minh minh
bài 1 y=0.2 chứ ạ
15:01 pm - 03/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Cả 2 bài cô đã sửa và bổ sung lại bên trên chính xác r em nhé!
Em đọc lại lời giải bên trên để rõ nhé!
09:35 am - 04/12/2019
minh minh
cho m g hh x gồm fe và cuo tan hoàn toàn vào 500ml dd y chứa hh hcl và h2so4 đc dd a có axit dư và 6.72 l h2(đktc). chia a thành 3 phần = nhauphần 1 t/d dd naoh dư thu 13.9 g kết tủa viết PTHH và tính mphần 2 t/d dd ba(oh)2 dư lọc lấy kết tủa và nung kt đó trong kk đến khối lượng ko đổi(trong đk thí nghiệm baso4 ko bị nhiệt phân) thu đc 23.65 g hh rắn. tính Cm của h2so4 trong dd yphần 3 t/d hoàn toàn mgco3 dư toàn bộ lượng co2 thoát ra hấp thụ vào 300ml dd naoh 1m thu đc dd e chứa 2 muối với nồng độ Cm như nhau. tính Cm của hcl trong y( biết quá trình hấp thụ khí ko làm thay đổi Vdd)
21:16 pm - 07/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Thùy Trang:
Làm sao để phân biệt oxit axit,oxit bazơ,dd axit,dd bazơ ạ
18:56 pm - 17/11/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em có thể tham khảo bảng so sánh sau nhé!
08:32 am - 18/11/2019
Trần Thùy Trang
E cảm ơn
12:47 pm - 18/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đức Duy:
Cho em hỏi những ảnh hưởng của kim loại nặng đến môi trường và thực vật ạ
12:11 pm - 04/11/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
Các nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng bao gồm chất thải khai thác, rò rỉ nước ở bãi rác, nước thải đô thị và nước thải công nghiệp, đặc biệt là từ các ngành công nghiệp như mạ điện, điện tử chế tạo kim loại.ô nhiễm nước, ảnh hưởng đến thức ăn, gây độc cho con người khi hàm lượng cao
13:08 pm - 04/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Tan Hung:
Nung nóng hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 thu được hỗn hợp có khối lượng bằng 1/2 khối lượng hỗn hợp ban đầu. Tính tỉ lệ số mol giữa 2 chất trong hỗn hợp ban đầu
06:52 am - 03/11/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền

Đặt nCaCO3= x mol, nMgCO3= y mol 

PTHH: 

CaCO3 =>(t°) CaO + CO2 

   x  ------------->   x 

MgCO3 =>(t°) MgO + CO2 

   y --------------->   y 

Ta có: 100x + 84y = m 

 56x + 40y = m/2 => m= 112x + 80y

=> 100x + 84y = 112x + 80y 

=> 12x = 4y => x:y= 1:3 

 

 

10:59 am - 03/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Viễn Ca Ca:
Cho 10,6gam Na2CO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4a, viết ptpưb, tính khối lượng muối tạo thành sau PƯC,tính thể tích khí CO2 sinh ra ở đktcd, toàn bộ khí sinh ra đc dẫn vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M thì thu đc 1 kết tủa. Tính khối lượng kết tủa này. Biết hiệu suất của phẫn ứng hấp thụ khi đạt 80%
11:31 am - 31/10/2019
Hạo Minh Nguyệt:
dung dịch bazơ và dung dịch axit là gì ạ
20:41 pm - 27/10/2019
mod lý hóa -Xuân Thắng
Dung dịch là có nghĩa là có thêm nước vào thôi nha bạn còn Khai niệm bazơ và axit thì bạn biết chua ạ
20:46 pm - 27/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hương Giang:
Đốt cháy một ít bột đồng trong không khí một thời gian ngắn. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khồi lượng chất rắn thu được tang lên 1/6 khối lượng của bột đồng ban đầu. Hãy xác định thành phần % theo khối lượng của chất rắn thu được sau khi nung nóng.
21:16 pm - 24/10/2019
Đào Thị Vân Anh:
oxit bazơ td với dd axit hay chỉ mỗi axit ạ?
20:37 pm - 24/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

axit bạn nhé!

21:00 pm - 24/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đức Duy:
cho em hỏi phân bón hóa học kép là gì? Ảnh hưởng của phân bón hóa học kép đến môi trường và sức khỏe con người? Cách phân biệt rau củ sử dụng phân bón kép và không dùng phân bón kép?
13:20 pm - 15/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
- Phân bón hóa học kép là phân bón chứa hai hay nhiều nguyên tố dinh dưỡng N,P, K.
- ảnh hưởng của phân bón hóa học kép đến môi trường và sức khỏe con người:
+ Nếu dùng quá nhiều phân bón kép sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước cụ thể:
+ Một phần phân bón chưa được cây trồng hấp thụ hết, ở lại trong đất => dẫn đến lãng phí và làm ô nhiễm nguồn đất
+ Một phần bị rửa trôi theo nước mặt do mưa,theo các công trình thủy lợi ra ao, hồ, sông suối gây ô nhiễm nguồn nước mặt.
+ Một phần bị rửa trôi theo chiều dọc xuống tầng nước ngầm => làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của con người => sử dụng nước chứa nhiều phân bón kép gây xấu cho sk, nguy cơ tiềm tàng ung thư
+ Một phần bị bay hơi do tác động của nhiệt độ hay quá trình phản nitrat hóa gây ô nhiễm không khí => ảnh hưởng đến hô hấp của con người và động vật.
- Cách phân biệt rau củ sử dụng phân bón kép và không sử dụng:
+ Rau củ sử dụng phân bón kép thường màu sắc bắt mắt hơn, đậm màu, không sâu bệnh, rau củ thường cao lớn, dóng cây và hình dáng rau củ đều nhau
+ Rau củ không sử dụng phân bón kép thường màu sắc không được xanh tươi, hay bị sâu hình dáng k cao to, bình thường
09:15 am - 16/10/2019
Nguyễn Đức Duy
Em cảm ơn ạ
12:43 pm - 16/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khải Trương:
Cho em hỏi sau CO2 tác dụng đc với NaOH
15:00 pm - 10/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

Có bạn nhé!

15:21 pm - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Hùng:
Dẫn từ từ 672 ml kđktc) vào một dung dịch có hòa tan 1.6 gam NaOH. sản phẩm thu được chứa gì
22:14 pm - 09/10/2019
Khải Trương:
CO2 N2O5 P2O5 là oxit axit mà làm sau mình nhận biết được vậy ạ
21:39 pm - 08/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Hòa tan các oxit axit trên vào nước ta thu được các dd axit tương ứng là H2CO3; HNO3 ; H3PO4
PTHH: CO2 + H2O <---> H2CO3
 N2O5 + H2O ----> 2HNO3
 P2O5 + 3H2O -----> 2H3PO4
- Cho vụn đồng lần lượt vào các dung dịch axit thu được
+ Vụn đồng tan dần, tạo thành dd màu xanh lam và có khí không màu thoát ra ngoài không khí hóa nâu đỏ thì dd axit đó là HNO3 từ đó nhận biết được N2O5 ban đầu
PTHH: 3Cu + 8HNO3 ----> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
NO sinh ra kết hợp với oxi trong không khí tạo ra NO2 có màu nâu đỏ
2NO + O2 ---> 2NO2
+ Vụn đồng không tan, không có hiện tượng gì là 2 dd axit H2CO3 và H3PO4
- Cho quỳ tím lần lượt vào 2 dd axit trên sau đó đun nóng nhẹ
+ Qùy tím chuyển sang màu đỏ sau đó mất màu đỏ là H2CO3 => nhận biết được CO2 ban đầu
(Do đun nóng H2CO3 không bền chuyển hóa thành CO2 + H2O nên làm quỳ tím mất màu đỏ)
+ Qùy tím chuyển sang màu đỏ và không mất màu đỏ là H3PO4 từ đó nhận biết được P2O5 ban đầu08:41 am - 09/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đoàn Văn Sinh:
thầy dạy hay lắm ạ
21:37 pm - 07/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
cảm ơn bạn nhé!
21:38 pm - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thanh Thảo:
thầy vì sao nước phải ghi là H2O mà không ghi là OH2
08:28 am - 07/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền

Vì người ta thường viết phân tử có độ âm điện cao hơn trong một hợp chất trước. Ví dụ như viết NaCl chứ không phải ClNa, nước cũng vậy 

12:10 pm - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuấn Nguyễn Đức:
Hòa tan a gam vào 500ml dd HCL có nồng độ b mol/l sau phản ứng thu được 2,24l khí H2( ở đktc) và dd x. Để phản ứng hết khối lượng axit còn dư trong dd X cần 300ml NaOH 1M a) Viết phương trình PƯ b)Tính giá trị a và b
17:27 pm - 26/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
a) Đặt kim loại là M hóa trị là n
nHCl = 0,5b (mol)
nH2(đktc) = 2,24 :22,4 = 0,1 (mol)
PTHH: 2M + 2nHCl----> 2MCln + nH2  (1)
        0,2/n<---0,2 <---------------0,1 
Trung hòa HCl dư bằng NaOH
nNaOH = 0,3.1 = 0,3 (mol)
PTHH: HCl + NaOH ---> NaCl + H2O  (2)
           0,3 <-- 0,3                            (mol)
Theo PTHH (1): nHCl(1) = 2nH2 = 2.0,1 = 0,2 (mol)
Theo PTHH (2): nHCl (2) = nNaOH = 0,3 (mol)
=> Tổng mol HCl = nHCl(1) + nHCl (2) = 0,2 + 0,3 = 0,5 (mol)
=> 0,5b = 0,5
=> b = 1(M)
Gía trị của a đề thiếu nên không tìm được e nhé!
08:26 am - 27/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
cô cho em hỏi là : CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O là loại phản ứng gì ạ
20:46 pm - 25/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Phản ứng này thuộc loại phản ứng trao đổi em nhé!
08:55 am - 26/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Linh Ling:
thầy ơi giúp e viết bản tường trình hóa lớp 9 bằng cách kẻ bảng e cần gấp chi tiết nhé thầy
20:30 pm - 25/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
bản tường trình gì vậy e? Cô và các bạn chỉ hướng dẫn e các câu lí thuyết hay bài tập chưa hiểu rõ nhé! Còn phần tường trình hệ thống lại thì cô nghĩ e nên tự ngồi lại và hệ thống, mình tự bắt tay làm mình mới nhớ được.
09:22 am - 26/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
cô cho em hỏi là : CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O có là phản ứng phân hủy không ạ
20:28 pm - 24/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Không phải em nhé!

20:36 pm - 24/09/2019
Nguyên Vương
vây đây là loại phản ứng gì ạ
20:53 pm - 24/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
@Nguyên Vương:Không rõ em nhé, em có thể coi là phản ứng trung hòa!!!
21:15 pm - 24/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
cô ơi cho em hỏi tại sao:2KMnO4 ⟶ MnO2 + O2 + K2MnO4
20:23 pm - 24/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

đốt cháy hợp chất đó nhé!

20:25 pm - 24/09/2019
mod lý hóa -Xuân Thắng
Đó là phản ứng nhiệt phân KMnO4 nha bạn
20:25 pm - 24/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cao Kiều Duyên:
Cho em hoỉ cách so sánh xem chất nào p ứng hết ạ ?
22:50 pm - 21/09/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

em xét tỉ lệ số mol / hệ số cân bằng của các chất nếu tỉ lệ của chất nào nhỏ hơn thì chất đó hết nhé!

 

04:58 am - 22/09/2019
Cao Kiều Duyên
Cảm ơn cô ạ !
07:18 am - 22/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cao Kiều Duyên:
Làm sao để biết chất nào phản ứng hết sau dung dịch ạ ?
08:40 am - 21/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em phải so sánh số mol của các chất xem chất nào phản ứng hết, chất nào dư nhé!
Hoặc dựa vào câu từ của đề bài cho là chất nào dư, chất nào hết nhé!
11:01 am - 21/09/2019
Cao Kiều Duyên
@GV Hóa - Hồng Hoa: SOA SÁNH NHƯ THẾ NÀO Ạ
15:56 pm - 21/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Phương pháp giải bài toán hết dư
Bước 1: Đổi số mol 2 chất đề bài cho

Bước 2: Viết phương trình hóa học xảy ra

Bước 3: Lập tỉ lệ hệ số giữa số mol chất đó đề bài cho với hệ số của phương trình. Chất nào có kết quả nhỏ hơn thì chất đó phản ứng hết, chất còn lại dư. Mọi tính toán theo số mol của chất phản ứng hết.

Ví dụ: Cho 5,6 mol Fe phản ứng với 100ml dd HCl 1M sinh ra V lít khí H2 ở đktc. Tính xem chất nào phản ứng hết, chất nào còn dư và dư là bao nhiêu mol?

Bài làm:
Bước 1: nFe = 5,6 : 56 = 0,1 (mol) ; nHCl = 0,1. 1 = 0,1 (mol)
Bước 1: PTHH
                     Fe      +   2HCl -> FeCl2 + H2
Theo PTHH:    1 mol       2 mol
Theo đề bài:   0,1 mol     0,1 mol
Ta có:            \(\frac{{0,1}}{1}\) > \(\frac{{0,2}}{1}\)  . Vậy HCl phản ứng hết, Fe dư. Mọi tính toán theo số mol của HCl.
Theo PTHH: nFe phản ứng = 1/2 nHCl = 1/2 . 0,1 = 0,05 (mol)
=> số mol Fe dư là: 0,1 - 0,05 = 0,05 (mol)
09:30 am - 23/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.a) Viết các phương trình hóa học.b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 có nồng độ 20 % để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.
06:39 am - 19/09/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
nHCl=0,1×3=0,3 mol
a, PTHH:
CuO+2HCl->CuCl2+H2O
ZnO+2HCl->ZnCl2+H2O 
b, Có 80nCuO+81nZnO=m hỗn hợp=12.1 (1)
nHCl=0,3=2nCuO+2nZnO (2)
Từ (1) và (2)=> nCuO=0,05; nZnO=0,1
=> %mCuO=(mCuO/mhh)×100%
=(0,05×80/12,1)×100%=33,06%
=>%mZnO=100-33,06%=66,94%
c, CuO+H2SO4->CuSO4+H2O
ZnO+H2SO4->ZnSO4+H2O
Theo PT, nH2SO4=nCuO+nZnO=0,05+0,1=0,15 mol
=> mdd H2SO4 20%=mH2SO4/20%
=(0,15×98)/20%=73,5g

nH2SO4=1/2nHCl=0.3/2 =0.15
mH2SO4=0.15x98=14.7g => mddH2SO4=14.7/20%=73.5g
07:20 am - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Phương Trâm:
Hòa tan một khối lượng nhôm vào 200 gam dung dịch HCl , phản ứng xong thu được 2,8l khí. Tínha)Khối lượng nhôm tham gia phản ứngb)Nồng độ phần trăm của dung dịch cần dùngc)Nồng độ phần trăm của dung dịch muối tào thành
21:05 pm - 17/09/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền

a, nH2= 2,8/22,4= 0,125 mol 

PTHH: 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 

(mol)   0,083  < ---- 0,25                    <---    0,125

mAl= 0,083. 27= 2,241 g

b, mHCl = 0,25 . 36,5 = 9,125 g

=> C%HCl = 9,125/200 .100% = 4,5625% 

c, mddAlCl3= mAl + mHCl - mH2 = 2,241 + 200 - 0,125.2 = 201,991 g

mAlCl3= 0,083. 133,5= 11,0805 g

=> C%AlCl3= 11,0805/201,991 . 100% = 5,49% 

 

23:13 pm - 17/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
Thầy cô cho em hỏi là tại sao Oxit axit + bazơ tạo ra muối chỉ lấy bazơ tan mà không lấy bazơ không tan ạ??
19:22 pm - 16/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Đúng rồi, mình lấy bazo tan nhé!

19:33 pm - 16/09/2019
Nguyên Vương
Nhưng tại sao chỉ được lấy Bazo tan thôi ạ?
19:47 pm - 16/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

@Nguyên Vương:Em chưa nắm vững lí thuyết rồi, bazo để phản ứng phải là bazo tan nhé!

19:58 pm - 16/09/2019
Nguyễn Phương Trâm
Dùng pháp hóa học các dung dịch riêng biệt sau H2SO4, BACL2, HNO3, NAOH ( chỉ dùng quỳ tím )
20:50 pm - 17/09/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền

Dùng quỳ tím nhận biết : 

  • H2SO4, HNO3: quỳ tím chuyển thành màu đỏ 
  • NaOH: quỳ tím chuyển thành màu xanh 
  • BaCl2: không đổi màu

Dùng dd BaCl2 nhận biết 2 axit còn lại

  • H2SO4: xh kết tủa

H2SO4 + BaCl2 => BaSO4 + 2HCl 

  • HNO3: không có hiện tượng 
22:31 pm - 17/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Thị Hải Yến:
Thầy ơi, kim loại à j, phi kim là j ạ
04:01 am - 13/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Ở chương trình THCS thì chưa có khái niệm rõ ràng về kim loại và phi kim. Em chỉ được các thầy cô cho 1 số kim loại điển hình và 1 số phi kim điển hình rồi học thuộc chúng.
Còn lên lớp 10 em sẽ hiểu rõ nhé!
Kim loại là các nguyên tố có thể tạo ra ion dương
Phi kim là các nguyên tố có thể taoh ra ion âm
08:54 am - 13/09/2019
Ngô Thị Hải Yến
@GV Hóa - Hồng Hoa:vg
12:08 pm - 13/09/2019
Ngô Thị Hải Yến
Thầy cho e xin ít ví dụ điển hình vs ạ
12:09 pm - 13/09/2019
Ngô Thị Hải Yến
Thầy cho e xin ít ví dụ điển hình vs ạ
12:09 pm - 13/09/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
@Ngô Thị Hải Yến: Kim loại : Li, Na, K,...
Phi kim: F, Cl, O, ...
12:13 pm - 13/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Khánh Châm:
Cho 16,6g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng vs dd H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 1,121 lít khí (đktc) a) viết pthhb) tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại ban đầu
05:23 am - 09/09/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
a, 2Al+3H2SO4->Al2(SO4)3+3H2
Fe+H2SO4->FeSO4+H2
b, nH2=11,22/22,4=0,5 mol
Theo PT, nH2=0,5=3nAl/2+nFe
Lại có 27nAl+56nFe=16,6
=> nAl=nFe=0,2
=> mAl=27×0,2=5,4g
=> %mAl=(mAl/mhh)×100%
=(5,4/16,6)×100%=32,53%
=> %mFe=100%-32,53%=67,47%
09:21 am - 09/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
nH2(đktc) = 1,121:22,4 =0,05 (mol)
Đặt số mol của Al và Fe lần lượt là x và y (mol)
=> có: mhh = 27x + 56y = 16,6 (I)
PTHH:
2Al  + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 3H2  (1)
  x                                      --> 1,5x (mol)
Fe + H2SO4 ---> FeSO4 + H2  (2)
 y                               --> y (mol)
Từ PTHH (1) và (2) có:
nH2 = 1,5x +y = 0,05 (II)
giải hệ (I) và (II) => x, y
Nhưng ra x,y âm nên vô lí.
Cách làm thì như vậy, em kiểm tra lại số liệu của đề bài nhé!
09:21 am - 09/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thanh Huyền:
Em mất gốc hóa 8 rồi nếu giờ học thầy khoá hoá 9 này có hiểu không
22:53 pm - 05/09/2019
Mod_Nguyen Lan Anh
@Nguyễn Sơn:duoc em nhe!
20:51 pm - 06/09/2019
Ngô Thị Hải Yến
E cx bị mất gốc hóa rồi
02:59 am - 13/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
@Ngô Thị Hải Yến:
Em là một người bị mất gốc hóa ư? nhưng em biết tìm đến đây để lấy lại gốc của mình thì cũng là một sự thành công ban đầu rồi đấy
Vậy hãy chăm chỉ bắt tay vào học tập thật tốt nhé, cũng không có gì quá khó khăn đâu
15:11 pm - 13/09/2019
Đinh thị diễm quỳnh
thưa thầy em bị mất gốc hóa thì có học được lớp 9 không ạ
21:37 pm - 24/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
vậy e cần lấy lại kiến thức gốc cơ bản của lớp 8 như sau:
Học thuộc bảng 1 - sgk hóa 8 - trang 42
Học lại quy tắc hóa trị, cách thành lập công thức hóa học
Học thuộc 1 số công thức chuyển đổi như công thức tính số mol, tính thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn, công thức tính nồng độ mol, công thức tính C%
Sau đó học lại tên và tính chất hóa học của oxit
Em dành ra 3-4 buổi tự ngồi học (mỗi buổi tầm 2-3h) lại là sẽ học xong số trên cô liệt kê. Tiếp đó là e sẽ học được hóa 9 rồi
08:23 am - 25/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
PT Trúc Như:
Nhúng 1 thanh Cu khối lượng 20g vào dd muối HgCl2. Sau 1 thời gian, khối lượng của nó tăng lên đến 25,48g. Hỏi có bao nhiêu Hg thoát ra khỏi dung dịch ?
17:15 pm - 31/08/2019
Huỳnh Huy:
thầy ơi cho em hỏi vì sao CaO được dùng để khử chua đất,sát khuẩn,xử lý chất thải
22:08 pm - 27/08/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

Người ta thường rắc bột vôi để khử đất chua vì đất chua có tính axit , vôi có tính bazơ nên khi axit gặp bazơ sẽ tạo thành muối trung hòa.

23:03 pm - 27/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Manh Bui:
thầy ơi chỉ em cách học thuộc hóa trị và nguyên tử khối một cách nhuần nhuyễn vs
19:44 pm - 27/08/2019
Mod_Nguyen Lan Anh
em có thể đọc bài ca hóa trị cho dễ nhớ hơn nhé!

Bài Ca Hóa Trị

Kali (K), iốt (I) , hidrô (H)
Natri (Na) với bạc (Ag) , clo (Cl) một loài
Là hoá trị ( I ) hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê (Mg) , kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg)
Ôxi (O) , đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn !
Này nhôm (Al) hoá trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cácbon (C) ,silic(Si) này đây
Có hoá trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền
II , III rồi sẽ nhớ liền nhau thôi
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi
I , II , III , IV khi thời lên V
Lưu huỳnh ( S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên VI khi nằm thứ IV
Phốt pho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến ,thì ừ rằng V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.
19:48 pm - 27/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!