Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng: 4; 49; 0,01; 0,0009

Câu 124957: Tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng: 4; 49; 0,01; 0,0009

A. \(\sqrt 4  = 2 \Rightarrow 4\) có căn bậc hai  là: \(2.\)

\(\sqrt {49}  = 7 \Rightarrow 49\) có căn bậc hai  là: \(7.\) 

\(\sqrt {0,01}  = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có  căn bậc hai  là: \( - 0,1.\)

\(\sqrt {0,0009}  = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có  căn bậc hai  là: \(0,03.\)

B. \(\sqrt 4  = 2 \Rightarrow 4\) có căn bậc hai  là: \(-2.\)

\(\sqrt {49}  = 7 \Rightarrow 49\) có căn bậc hai  là:  \( - 7.\)

\(\sqrt {0,01}  = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có  căn bậc hai  là: \( - 0,1.\)

\(\sqrt {0,0009}  = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có  căn bậc hai  là: \(-0,03.\)

C. \(\sqrt 4  = 2 \Rightarrow 4\) có căn bậc hai  là: \(2.\)

\(\sqrt {49}  = 7 \Rightarrow 49\) có căn bậc hai  là:  \( - 7.\)

\(\sqrt {0,01}  = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có  căn bậc hai  là: \(  0,1.\)

\(\sqrt {0,0009}  = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có  căn bậc hai  là: \(-0,03.\)

D. \(\sqrt 4  = 2 \Rightarrow 4\) có \(2\)  căn bậc hai  là: \(2\) và \( - 2.\)

\(\sqrt {49}  = 7 \Rightarrow 49\) có \(2\)  căn bậc hai  là: \(7\) và \( - 7.\)

\(\sqrt {0,01}  = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có \(2\)  căn bậc hai  là: \(0,1\)  và \( - 0,1.\)

\(\sqrt {0,0009}  = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có \(2\)  căn bậc hai  là: \(0,03\)  và \( - 0,03.\)

Câu hỏi : 124957
 • Đáp án : D
  (29) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt 4  = 2 \Rightarrow 4\) có \(2\)  căn bậc hai  là: \(2\) và \( - 2.\)

  \(\sqrt {49}  = 7 \Rightarrow 49\) có \(2\)  căn bậc hai  là: \(7\) và \( - 7.\)

  \(\sqrt {0,01}  = 0,1 \Rightarrow 0,01\) có \(2\)  căn bậc hai  là: \(0,1\)  và \( - 0,1.\)

  \(\sqrt {0,0009}  = 0,03 \Rightarrow 0,0009\) có \(2\)  căn bậc hai  là: \(0,03\)  và \( - 0,03.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com