Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

So sánh các số sau:

a) \(\sqrt 3 \) và \(\sqrt 2 \)                                          b) \(5\) và \(\sqrt 5 \)

c) \(2\) và \(\sqrt 8  - 1\)                                       d) \(\sqrt {\sqrt {6 + \sqrt {20} } } \) và \(\sqrt {1 + \sqrt 6 } \)

Câu 124958: So sánh các số sau:


a) \(\sqrt 3 \) và \(\sqrt 2 \)                                          b) \(5\) và \(\sqrt 5 \)


c) \(2\) và \(\sqrt 8  - 1\)                                       d) \(\sqrt {\sqrt {6 + \sqrt {20} } } \) và \(\sqrt {1 + \sqrt 6 } \)

A. \(a)\,  \sqrt 3  > \sqrt 2 .\)

\(b)\, 5 > \sqrt 5 \)

\(c) \,2 < \sqrt 8  - 1\)

\(d) \, \sqrt {\sqrt {6 + \sqrt {20} } }  > \sqrt {\sqrt 6  + 1} .\)

B. \(a)\,  \sqrt 3  > \sqrt 2 .\)

\(b)\, 5 > \sqrt 5 \)

\(c) \,2 < \sqrt 8  - 1\)

\(d) \, \sqrt {\sqrt {6 + \sqrt {20} } }  < \sqrt {\sqrt 6  + 1} .\)

C. \(a)\,  \sqrt 3  > \sqrt 2 .\)

\(b)\, 5 > \sqrt 5 \)

\(c) \,2 > \sqrt 8  - 1\)

\(d) \, \sqrt {\sqrt {6 + \sqrt {20} } }  < \sqrt {\sqrt 6  + 1} .\)

D. \(a)\,  \sqrt 3  > \sqrt 2 .\)

\(b)\, 5 > \sqrt 5 \)

\(c) \,2 > \sqrt 8  - 1\)

\(d) \, \sqrt {\sqrt {6 + \sqrt {20} } }  > \sqrt {\sqrt 6  + 1} .\)

Câu hỏi : 124958
 • Đáp án : C
  (45) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) \(\sqrt 3 \) và \(\sqrt 2 \)

  Ta có: \(3 > 2 \Rightarrow \sqrt 3  > \sqrt 2 .\)

  b) \(5\) và \(\sqrt 5 \)

  Ta có: \(5 = \sqrt {25} ;\,\,\,25 > 5 \Rightarrow \sqrt {25}  > 5\,\,\,hay\,\,\,5 > \sqrt 5 .\)

  c) \(2\) và \(\sqrt 8  - 1\)

  Ta có: \(3 = \sqrt 9 ,\,\,\,9 > 8 \Rightarrow \sqrt 9  > \sqrt 8 \)

  \( \Rightarrow \sqrt 9  - 1 > \sqrt 8  - 1 \Leftrightarrow 3 - 1 > \sqrt 8  - 1 \Leftrightarrow 2 > \sqrt 8  - 1.\)

  d) \(\sqrt {\sqrt {6 + \sqrt {20} } } \) và \(\sqrt {1 + \sqrt 6 } \)

  Ta có: \(\sqrt {\sqrt {6 + \sqrt {20} } }  = \sqrt {\sqrt {6 + 2\sqrt 5 } }  = \sqrt {\sqrt {5 + 2\sqrt 5  + 1} }  = \sqrt {\sqrt {{{\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}^2}} }  = \sqrt {\sqrt 5  + 1} .\)

  Vì \(\sqrt 5  < \sqrt 6  \Rightarrow \sqrt 5  + 1 < \sqrt 6  + 1 \Rightarrow \sqrt {\sqrt 5  + 1}  < \sqrt {\sqrt 6  + 1} \)

   Vậy  \(\sqrt {\sqrt {6 + \sqrt {20} } }  < \sqrt {\sqrt 6  + 1} .\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com