Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa:

a) \(\sqrt {2 - 5x} \)                  b) \(\frac{1}{{\sqrt {1 - x} }}\)                        c) \(\sqrt {{x^2} - 4x + 4} \)                d) \(\frac{1}{{\sqrt {{x^2} - 4x + 4} }}\)

Câu 124959: Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa:


a) \(\sqrt {2 - 5x} \)                  b) \(\frac{1}{{\sqrt {1 - x} }}\)                        c) \(\sqrt {{x^2} - 4x + 4} \)                d) \(\frac{1}{{\sqrt {{x^2} - 4x + 4} }}\)

A. \(\begin{array}{l}
a)\,\,x \le \frac{2}{5} & & b)\,\,x < 1\\
c)\,\,\forall x & & & d)\,\,x \ge 2
\end{array}\)

B. \(\begin{array}{l}
a)\,\,x \le \frac{2}{5} & & b)\,\,x < 1\\
c)\,\,\forall x & & & d)\,\,x \le 2
\end{array}\)

C. \(\begin{array}{l}
a)\,\,x \ge \frac{2}{5} & & b)\,\,x < 1\\
c)\,\,\forall x & & & d)\,\,x \ne 2
\end{array}\)

D. \(\begin{array}{l}
a)\,\,x \le \frac{2}{5} & & b)\,\,x < 1\\
c)\,\,\forall x & & & d)\,\,x \ne 2
\end{array}\)

Câu hỏi : 124959
 • Đáp án : D
  (38) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) \(\sqrt {2 - 5x} \) có nghĩa \( \Leftrightarrow 2 - 5x \ge 0 \Leftrightarrow  - 5x \ge  - 2 \Leftrightarrow x \le \frac{2}{5}.\)

  b) \(\frac{1}{{\sqrt {1 - x} }}\) xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\sqrt {1 - x}  \ne 0\\1 - x \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow 1 - x > 0 \Leftrightarrow x < 1.\)

  c) \(\sqrt {{x^2} - 4x + 4} \) xác định \( \Leftrightarrow {x^2} - 4x + 4 \ge 0 \Leftrightarrow {\left( {x - 2} \right)^2} \ge 0\)  luôn đúng với mọi \(x.\)

  d) \(\frac{1}{{\sqrt {{x^2} - 4x + 4} }}\) có nghĩa \( \Leftrightarrow {x^2} - 4x + 4 > 0 \Leftrightarrow {\left( {x - 2} \right)^2} > 0 \Leftrightarrow x - 2 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne 2.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com