Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 145883:

A. a)A=\left \{0; 1;4 \right \};b)B=\left \{ -2;2;-3;3;-4;4;-5;5 \right \}

B. a)A=\left \{ 1;4 \right \};b)B=\left \{ -2;2;-3;3;-4;4;-5;5 \right \}

C. a)A=\left \{ 1;4 \right \};b)B=\left \{ 2;3;4;5 \right \}

D. a)A=\left \{0; 1;4 \right \};b)B=\left \{ -2;-3;-4;-5 \right \}

Câu hỏi : 145883
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com