Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong 1 cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, người ta đưa ra: 10 đề tài về lịch sử, 8 đề tài về thiên nhiên, 5 đề tài về con người, 3 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh dự thi chỉ được chọn 1 đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài.

Câu 149593: Trong 1 cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, người ta đưa ra: 10 đề tài về lịch sử, 8 đề tài về thiên nhiên, 5 đề tài về con người, 3 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh dự thi chỉ được chọn 1 đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài.

A. 24

B. 26

C. 1200

D. 64

Câu hỏi : 149593
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mỗi thí sinh có 4 phương án lựa chọn

  -Phương án 1: Chọn đề tài lịch sử - phương án này có 10 cách chọn.

  -Phương án 2: Chọn đề tài về thiên nhiên -  phương án này có 8 cách chọn.

  - Phương án3: Chọn đề tài về con người-  phương án này có 5 cách chọn.

  -Phương án 4: Chọn đề tài về văn hóa -  phương án này có 3 cách chọn.

  =>Mỗi thí sinh sẽ có: 10 + 8 + 5 + 3 = 26 cách chọn đề tài

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Veronica Cứ toàn nhầm quy tắc cộng lẫn quy tắc nhân k à
   Thích Trả lời 04/09/2019 22:15 Tỉ lệ đúng 100 %
  • duy vuong em hơi khó hiểu ở phép nhân với phép cộng.Em không phân biệt đâu là cái cần hỏi(vd nhưu câu này em không phân biệt được thí sinh hay đề tài làm cộng hay nhân).cô có cách nào chỉ cho em ko ạ?
   Thích Trả lời 25/10/2017 13:20 Tỉ lệ đúng 64 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com