Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi cho 0,6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với nước tạo ra 0,336 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại đó là:

Câu 152462: Khi cho 0,6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với nước tạo ra 0,336 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại đó là:

A. Be.   

B. Mg.  

C. Ca.     

D. Ba.

Câu hỏi : 152462

Phương pháp giải:

Viết và tính theo PTHH: R + 2H2O → R(OH)2 + H2

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH2 = 0,336 : 22,4 = 0,015mol

  Gọi R là kim loại cần tìm

  R + 2H2O → R(OH)2 + H2

  0,015               ←           0,015

  MR = 0,6 : 0,015 = 40g/mol

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com