Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.                   

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.                                 

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

Câu 153549: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là


1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.                   


2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.


3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.


4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.


5. dễ bay hơi, khó cháy.                                 


6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.


Nhóm các ý đúng là:

A. 4, 5, 6.      

B. 1, 2, 3.  

C. 1, 3, 5. 

D. 2, 4, 6.

Câu hỏi : 153549
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  4 Sai vì liên két hóa học của hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị

  5 Sai vì đặc điểm là khó bay hơi, dễ cháy

  6 Sai vì phản ứng hóa học xảy ra chậm chạp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com