Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam một chất hữu cơ X. Sau phản ứng dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua lần lượt các bình:

- Bình 1: đựng dung dịch H2SO4 đặc nóng.

- Bình 2: đựng dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) dư.

Thấy khối lượng bình 1 tăng 7,2 gam. Bình 2 xuất hiện 30 gam kết tủa.

Công thức đơn giản nhất của X là:

Câu 153563: Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam một chất hữu cơ X. Sau phản ứng dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua lần lượt các bình:


- Bình 1: đựng dung dịch H2SO4 đặc nóng.


- Bình 2: đựng dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) dư.


Thấy khối lượng bình 1 tăng 7,2 gam. Bình 2 xuất hiện 30 gam kết tủa.


Công thức đơn giản nhất của X là:

A. C3H8O.       

B. C3H6O.    

C. C2H6O.    

D. C3H8.

Câu hỏi : 153563

Phương pháp giải:

- H2SO4 hấp thụ H2O


- Ca(OH)2 hấp thụ CO2


BTNT: nC = nCO2 = nCaCO3; nH = 2nH2O


mO = mX – mC – mH

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - H2SO4 hấp thụ H2O => mH2O = 7,2 gam => nH2O = 0,4 mol

  - Ca(OH)2 dư hấp thụ CO2 => nCO2 = nCaCO3 = 0,3 mol

  BTNT: nC = nCO2 = nCaCO3 = 0,3 mol; nH = 2nH2O = 0,8 mol

  mO = mX – mC – mH = 6 – 0,3.12 – 0,8.1 = 1,6 gam

  => nO = 0,1 mol

  => nC : nH : nO = 0,3 : 0,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1

  => Công thức đơn giản nhất : C3H8O

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com