`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Cho các chất sau:

(1): CH3 – CH2 – OH.

(2): CH3 – O – CH3.

(3): HO – CH2 – CH3.

(4) H – CH2 – CH2 – O – H.

Số chất biểu diễn cùng một CTPT nhưng khác CTCT là: (những chất giống hệt nhau tính làm 1 chất)

Câu 153711: Cho các chất sau:


(1): CH3 – CH2 – OH.


(2): CH3 – O – CH3.


(3): HO – CH2 – CH3.


(4) H – CH2 – CH2 – O – H.


Số chất biểu diễn cùng một CTPT nhưng khác CTCT là: (những chất giống hệt nhau tính làm 1 chất)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 153711
 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1), (3) và (4) là cùng 1 chất. (1),(3),(4) cùng CTPT với (2) là  nhưng khác CTCT

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com