Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhóm halogen

Tính chất vật lí nào sau đây không đúng khi nói về clo (Cl2):

Câu 154923: Tính chất vật lí nào sau đây không đúng khi nói về clo (Cl2):

A. Clo là chất khí màu vàng lục.  

B. Clo tan một phần trong nước.

C. Clo là khí độc.         

D.  Clo duy trì sự  sống, sự cháy.

Câu hỏi : 154923

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí của clo.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A, B, C đúng

  D sai vì Cl2 không duy trì sự sống và sự cháy, khí duy trì sự sống và sự cháy là O2.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com