Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đại cương về hóa học hữu cơ

Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hidro và oxi lần lượt là 54,54%, 9,10%, và 36,36%. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 44. Công thức phân tử của X là:

Câu 156554: Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hidro và oxi lần lượt là 54,54%, 9,10%, và 36,36%. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 44. Công thức phân tử của X là:

A.  C4H6O2 

B. C4H8O      

C. C4H6O        

D. C4H8O2

Câu hỏi : 156554
Phương pháp giải:

\(C:H:O = \frac{{\% {m_C}}}{{12}}:\frac{{\% {m_H}}}{1}:\frac{{\% {m_O}}}{{16}}\)


=> CTĐGN => CTPT (dựa vào dữ kiện về khối lượng mol phân tử)

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}
  C:H:O = \frac{{\% {m_C}}}{{12}}:\frac{{\% {m_H}}}{1}:\frac{{\% {m_O}}}{{16}}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{54,54}}{{12}}:\frac{{9,10}}{1}:\frac{{36,36}}{{16}}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 2:4:1
  \end{array}\)

  Vậy X có công thức tổng quát là : (C2H4O)n

  Lại có MX = 2.44 = 88g => 44n = 88 => n = 2

  Vậy X có CTPT là C4H8O2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com