`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận định nào sau đây không chính xác về đặc điểm cấu tạo của ankan:

            

Câu 157980: Nhận định nào sau đây không chính xác về đặc điểm cấu tạo của ankan:


            

A. Trong phân tử ankan chỉ chứa toàn liên kết đơn (liên kết ).

B.

C. Các nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon: phân nhánh, không phân nhánh và mạch vòng.

D. Cac nguyên tử C trong ankan lai hoá sp3.

Câu hỏi : 157980
 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ankan chỉ có mạch nhánh và mạch không phân nhánh không có dạng mạch vòng

  => Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com