Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ankan B có công thức: CH3CH(CH3)CH(C2H5)CH2CH2CH2CH(CH3)2. Tên gọi của B là:

Câu 157985: Ankan B có công thức: CH3CH(CH3)CH(C2H5)CH2CH2CH2CH(CH3)2. Tên gọi của B là:

A. 3-etyl-2,7-đimetyloctan.

B. 2,3-đietyloctan.

C. 3-etyl-2-metylnonan.           

D. 6-etyl-2,7-đimetyloctan.

Câu hỏi : 157985
 • Đáp án : A
  (21) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com