Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra hai muối?

Câu 179304: Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra hai muối?

A. Đimetyl oxalat.

B. Benzyl axetat.

C. Phenyl axetat.

D. Tristearoylglixerol.

Câu hỏi : 179304

Phương pháp giải:

Este của phenol khi phản ứng với dung dịch kiềm sẽ thu được 2 muối.

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este thỏa mãn là este của phenol: Phenyl axetat – CH3COOC6H5

  => Phản ứng với Kiềm (VD: NaOH) tạo  2 muối: CH3COONa; C6H5ONa

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com