Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Este nào sau đây có mùi chuối chín?

Câu 179305: Este nào sau đây có mùi chuối chín?

A. Etyl isovalerat.

B. Etyl butirat.

C. Isoamyl axetat.

D. Etyl fomat.

Câu hỏi : 179305

Phương pháp giải:

HS ghi nhớ một số este có mùi thơm đặc trưng: 


+ Isoamyl axetat: mùi chuối chín


+ Etyl butirat và etyl propionat: mùi dứa


+ Geranyl axetat: mùi hoa hồng


+ Benzyl axetat: mùi hoa nhài


...

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Este có mùi chuối chín là: Isoamyl axetat.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com