Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

How many letters are there in the English alphabet?

Answer the questions below:

Câu 183130: How many letters are there in the English alphabet?

A. 26

B. 24

C. 23

D. 25

Câu hỏi : 183130
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có bao nhiêu chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh?

  =>26

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com