Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm ba amin: propan-1-amin (propylamin), propan-2-amin (iso-propylamin) và  N-metyletanamin (etylmetylamin). Cho 8,85 gam X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

Câu 183829: Hỗn hợp X gồm ba amin: propan-1-amin (propylamin), propan-2-amin (iso-propylamin) và  N-metyletanamin (etylmetylamin). Cho 8,85 gam X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 100.

B. 300.

C. 200.

D. 150.

Câu hỏi : 183829

Phương pháp giải:

Ta thấy tất cả các chất là đồng phân của nhau, có chung CTPT là C3H9N.


⟹ nC3H9N ⟹ nHCl ⟹ VHCl = nHCl : CM

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy tất cả các chất đều có CTPT là C3H9N.

  ⟹ nX = 8,85/59 = 0,15 mol

  PTHH: C3H9N + HCl  → C3H10NCl

  → nHCl = nX = 0,15 mol →  VHCl = 150 ml.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com