Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa các nguyên tố C, H, N trong đó có 23,72% khối lượng N. X tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1. Chọn câu phát biểu sai?

Câu 183830: Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa các nguyên tố C, H, N trong đó có 23,72% khối lượng N. X tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1. Chọn câu phát biểu sai?

A. Nếu công thức X là CxHyNz thì 12x - y = 45.

B. Nếu công thức X là CxHyNthì z = 1.

C. X là hợp chất amin.

D. Cấu tạo của X là amin no, đơn chức.

Câu hỏi : 183830

Phương pháp giải:

+ Gọi CTPT: CxHyNz


+ X + HCl theo tỉ lệ 1 : 1 ⟹ có 1 nhóm NH2 ⟹ z = 1


+ Dùng công thức phần trăm

 • Đáp án : A
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi CTPT là: CxHyNz

  Vì X + HCl theo tỉ lệ 1: 1 ⟹ z = 1 ⟹ CTPT: CxHyN

  \(\% {m_N} = \dfrac{{14}}{{12x + y + 14}}.100\%  = 23,72\%  \Rightarrow 12x + y = 45\)

  ⟹ x = 3 và y = 9

  ⟹ CTPT: C3H9N

  Vậy phát biểu A sai vì 12x + y = 45.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com