Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các mệnh đề sau:

1. Chất điện li mạnh có độ điện li α > 1.

2. Chất điện li mạnh có độ điện li α = 1.  

3. Chất không điện li có độ điện li α = 0.

4. Chất điện li yếu có độ điện li α = 1. 

5. Chất điện li yếu có độ điện li  0 < α <1.

Chọn đáp án đúng.

Câu 186053: Cho các mệnh đề sau:


1. Chất điện li mạnh có độ điện li α > 1.


2. Chất điện li mạnh có độ điện li α = 1.  


3. Chất không điện li có độ điện li α = 0.


4. Chất điện li yếu có độ điện li α = 1. 


5. Chất điện li yếu có độ điện li  0 < α <1.


Chọn đáp án đúng.

A. (1), (3), (5).

B. (2), (3), (5).

C. (1), (2), (4).

D. (2), (4), (5).

Câu hỏi : 186053
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com