Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các mệnh đề sau:

(1) Chất điện li mạnh có độ điện li α > 1.

(2) Chất điện li mạnh có độ điện li α = 1.  

(3) Chất không điện li có độ điện li α = 0.

(4) Chất điện li yếu có độ điện li α = 1. 

(5) Chất điện li yếu có độ điện li  0 < α <1.

Các mệnh đề đúng là

Câu 186053: Cho các mệnh đề sau:


(1) Chất điện li mạnh có độ điện li α > 1.


(2) Chất điện li mạnh có độ điện li α = 1.  


(3) Chất không điện li có độ điện li α = 0.


(4) Chất điện li yếu có độ điện li α = 1. 


(5) Chất điện li yếu có độ điện li  0 < α <1.


Các mệnh đề đúng là

A. (1), (3), (5).

B. (2), (3), (5).

C. (1), (2), (4).

D. (2), (4), (5).

Câu hỏi : 186053
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các mệnh đề đúng là:

  (2) Chất điện li mạnh có độ điện li α = 1.  

  (3) Chất không điện li có độ điện li α = 0.

  (5) Chất điện li yếu có độ điện li  0 < α <1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com