Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi pha loãng dung dịch CH3COOH 1M thành dung dịch CH3COOH 0,5M thì

Câu 186062: Khi pha loãng dung dịch CH3COOH 1M thành dung dịch CH3COOH 0,5M thì

A. độ điện li tăng.  

B. độ điện li giảm. 

C. độ điện li không đổi .                  

D. Không xác định được.

Câu hỏi : 186062
 • Đáp án : A
  (30) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi pha loãng thì độ điện li luôn tăng.

  Cách chứng minh:

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com