Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong dung dịch CH3COOH có cân bằng sau: CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+. Độ điện li sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH?

Câu 186074: Trong dung dịch CH3COOH có cân bằng sau: CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+. Độ điện li sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH?

A. tăng.

B. giảm.

C. không thay đổi.

D. không xác định được.

Câu hỏi : 186074

Phương pháp giải:

Xét cân bằng hóa học: CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+


Dựa vào nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ-sa-tơ-li-e để dự đoán chiều chuyển dịch của cân bằng khi ta thêm OH-.


Từ đó suy ra sự biến đổi của độ điện li (nếu chuyển dịch theo chiều thuận thì độ điện li tăng và ngược lại).

 • Đáp án : A
  (14) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+

  Khi ta thêm OH- vào thì sẽ trung hòa bớt H+ khiến nồng độ H+ giảm đi.

  Mà theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ-sa-tơ-li-e thì khi giảm nồng độ chất nào thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ chất đó.

  Vậy khi thêm OH- thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ H+ tức là chiều thuận

  ⟹ Độ điện li tăng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com