Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2?    

Câu 186337: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2?    

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Câu hỏi : 186337
 • Đáp án : A
  (11) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các chất phản ứng: HNO3, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4

  PTHH: 

  2HNO3 + Ba(HCO3)2 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2CO2

  Na2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 ↓ + 2NaHCO3

  Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → BaCO3 ↓ + CaCO3 ↓ + 2H2O

  2KHSO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 ↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com