Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{{x^2}}}{{x - m}}\)  có tiệm cận đứng nằm bên phải trục \(Oy\).

Câu 188040: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{{x^2}}}{{x - m}}\)  có tiệm cận đứng nằm bên phải trục \(Oy\).

A. \(m = 0\).

B. \(m \ne 0\). 

C. \(m > 0\).

D. \(m < 0\).

Câu hỏi : 188040

Phương pháp giải:

Đường thẳng \(x=a\) được gọi là TCĐ của đồ thị hàm số  \(y=f(x) \Leftrightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to a} f\left( x \right) =  \pm \infty .\)


TCĐ nằm bên phải trục tung thì \(a>0.\)

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi m = 0 thì hàm số không có tiệm cận đứng

  Khi m ≠ 0 hàm số đã cho có một tiệm cận đứng x = m

  Để tiệm cận đứng của hàm số nằm bên phải trục Oy thì m > 0

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com